Financiële verantwoording

De deelnemers aan het Consortium kunnen hun laboratorium werkzaamheden ( met name wat betreft aanschaf apparatuur en andere materiële kosten ) verrichten dankzij zogenaamde “non-restricted grants” om niet verleend door biotech bedrijven.

De jaarrekening wordt jaarlijks gecontroleerd door de accountant ( A.C.N. Utrecht B.V. ).