Bestuur

Bestuurssamenstelling :

tonhagenbeek Prof. Dr. A. Hagenbeek
te Zeist
voorzitter
a.hagenbeek@amsterdamumc.nl
Prof. Dr. A. Rosenwald
te Wuerzburg
bestuurslid
rosenwald@uni-wuerzburg.de
 gillessales Prof. Dr. G. Salles
te New York
bestuurslid
sallesg@mskcc.org