Doelstelling

Zoals vastgelegd in de Statuten heeft de Stichting ten doel het bevorderen van onderzoek en behandeling van lymfklierkanker.